badanie

Wspieraj swoją firmę. Idealnym sposobem jest badanie rynku

Kiedy dystrybuujesz dany towar, chcesz, aby w sklepach zajmował on odpowiednie miejsce, aby klienci mieli do niego łatwy dostęp oraz byli zadowoleni zarówno z jego właściwości, jak i obsługi na miejscu sprzedaży. Pytanie, jak się dowiedzieć, czy tak faktycznie jest.

Kontroluj jakość sprzedaży

Poznanie opinii klientów jest bardzo istotne, aby poprawić możliwości sprzedażowe poszczególnych placówek. Spadek sprzedaży nie zawsze wynika z osłabienia jakości samego produktu,. Czasem chodzi o coś więcej. Dopiero bezpośredni kontakt z klientem w czasie, gdy przeprowadzamy badania rynku może dać nam właściwą odpowiedź na pytanie, gdzie dzieje się źle. A przede wszystkim dlaczego.

W celu znalezienia odpowiedzi należy zainwestować w odpowiednie środki. Jest ich wiele. Jednym z nich, który cały czas zyskuje na popularności, jest badanie tajemniczego klienta. Polega ono na zatrudnieniu osoby, która uda się do placówki, która do nas należy lub, takiej która oferuje nasze towary. Taka osoba ma za zadanie sprawdzić jakość obsługi klienta, zwracając uwagę na dokładnie określone parametry, które sami wybieramy. Wszystko zależy od celu, jaki ma badanie.

Aby uwiarygodnić wizytę, bardzo często tajemniczy klient ma za zadanie nie tylko wypełnienie arkusza oceny, ale również nagranie całej wizyty na dyktafon. To daje możliwość sprawdzenia, czy na pewno w ankiecie nie przekręcono, żadnych danych, czy wszystko odbyło się zgodnie z naszymi standardami obsługi klienta. Takie badania rynku sprawdzają przede wszystkim, czy nasi pracownicy realizują cele, które przed nimi postawiliśmy oraz czy posiadają wiedzę na temat produktów, z jakimi pracują.

Można też inaczej

Oprócz badania tajemniczego klienta, oczywiście istnieje jeszcze wiele innych badań marketingowych, które warto wdrożyć w swojej firmie. Oprócz bezpośrednich kontaktów z klientami, ważna pozostaje ekspozycja towarów. Dystrybuując nasze produkty do danego sklepu określamy, gdzie powinny się one znajdować, w jakim otoczeniu, czasem dodajemy do tego jakieś inne wymagania, jak na przykład naklejki, czy osobne boxy z towarem poza półkami.

Zbadaniu, czy wszystko odbywa się zgodnie z umową i towar jest wyeksponowany w sposób prawidłowy jest badania rynku nazywane audytem merchandisingowym, Tu nasz ekspert wchodzi do sklepu z listą, na której ma zaznaczone, jakie produkty, gdzie i w jaki sposób powinny być wystawione i tylko odznacza, czy faktycznie tak jest. Na tej podstawie można zwrócić uwagę personelowi sklepu, kiedy coś nie jest tak oznaczone, jak być powinno. Kiedy klientowi trudno jest znaleźć nasz produkt zapewne zadowoli się innym, dlatego tak ważna jest właściwa ekspozycja. Ma ona niebagatelny wpływ na sprzedaż.

Uważna obserwacja przyniesie wyniki

Oprócz samego usytuowania produktu, czy też poziomu obsługi klientów przez personel jest jeszcze kilka rzeczy, na które dany audytor musi zwrócić swoją uwagę. Przede wszystkim na czystość w sklepie, ale również przed jego wejściem, wokół budynku. Naprawdę stare kartony przed wejściem do spożywczego mogą skutecznie zniechęcić do wejścia do środka i zakupów. Poza tym w wielu miejscach usługowych panuje określony dress code.

Warto zwrócić uwagę, czy nasi pracownicy go przestrzegają. Czy nie noszą ubrań zbyt skąpych, przezroczystych, czy innych, które nasi klienci mogli by uznać, za nieeleganckie. Rzetelne przeprowadzenie badań rynku przyniesie naszej firmie zapewne wiele korzyści i informacji, które będzie można wykorzystać do zwiększenia swojej sprzedaży oraz dochodzenia swoich praw u naszych odbiorców.

Post Author: admin

Dodaj komentarz